AZUKI
Azuki

AZUKI Price
$0.0080061
Minimum Withdrawal Fees
$17.933653
2240AZUKI
Maximum Withdrawal Fees
$17.933653
2240AZUKI
Deposit Fees
Free
0AZUKI

Fees Wallets

Compare Exchange Network Withdrawal Fees Trading Fees Coins Deposit Fees Min Withdrawal Withdrawal Limit
ERC20
$17.933653
2240AZUKI
-0.05% - 0.2% 2857 Free
$35.867307
4480AZUKI
$7,791.5319
973200AZUKI

Azuki (AZUKI) Deposit & Withdrawal Fees

We searched and found 1 exchanges. Deposit and withdrawal fees Azuki (AZUKI) are detected and compared by the exchange prices as follows:

- Exchange Hotbit has the lowest withdrawal fee.  AZUKI withdrawal fees is ($17.933653 - 2240AZUKI) this withdrawal fee on the chain network is ERC20 . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount AZUKI is $35.867307 and maximum is $7,791.5319

FTX Signup Bonus 500$
First 50 Eligible Users