GFloki
GenshinFlokiInu

GFloki Price
$0.0000000
Minimum Withdrawal Fees
$3.4680131
240000000GFloki
Maximum Withdrawal Fees
$3.4680131
240000000GFloki
Deposit Fees
Free
0GFloki

Fees

Compare Exchange Network Withdrawal Fees Trading Fees Coins Deposit Fees Min Withdrawal Withdrawal Limit
BEP20(BSC)
$3.4680131
240000000GFloki
-0.05% - 0.2% 2857 Free
$6.9360262
480000000GFloki
$867,003.28
60000000000000GFloki

GenshinFlokiInu (GFloki) Deposit & Withdrawal Fees

We searched and found 1 exchanges. Deposit and withdrawal fees GenshinFlokiInu (GFloki) are detected and compared by the exchange prices as follows:

- Exchange Hotbit has the lowest withdrawal fee.  GFloki withdrawal fees is ($3.4680131 - 240000000GFloki) this withdrawal fee on the chain network is BEP20(BSC) . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount GFloki is $6.9360262 and maximum is $867,003.28

FTX Signup Bonus 500$
First 50 Eligible Users