KIWI
KIWI TOKEN

KIWI Price
$0.0001120
Minimum Withdrawal Fees
$0.0000224
0.2KIWI
Maximum Withdrawal Fees
$0.0022397
20KIWI
Deposit Fees
Free
0KIWI

Fees Wallets

Compare Exchange Network Withdrawal Fees Trading Fees Coins Deposit Fees Min Withdrawal Withdrawal Limit
$0.0000224
0.2KIWI
0.2% - 0.2% 686 Free
$0.0000224
0.2KIWI
N/A
N/A
BEP20(BSC)
$0.0022397
20KIWI
-0.05% - 0.2% 2711 Free
$0.0044793
40KIWI
$11.198353
100000KIWI

KIWI TOKEN (KIWI) Deposit & Withdrawal Fees

We searched and found 2 exchanges. Deposit and withdrawal fees KIWI TOKEN (KIWI) are detected and compared by the exchange prices as follows:

- Exchange DigiFinex has the lowest withdrawal fee.  KIWI withdrawal fees is ($0.0000224 - 0.2KIWI) this withdrawal fee on the chain network is undefined . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount KIWI is $0.0000224 and maximum is N/A

- Exchange Hotbit has the 2nd best withdrawal fee. KIWI withdrawal fees is ($0.0022397 - 20KIWI) this withdrawal fee on the chain network is BEP20(BSC) . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount KIWI is $0.0044793 and maximum is $11.198353

FTX #1 Crypto Derivatives Exchange
NO Withdrawal Fees