RAI
Rai Reflex Index

RAI Price
$2.9159807
Minimum Withdrawal Fees
$0.0291598
0.01RAI
Maximum Withdrawal Fees
$128,895.09
44203RAI
Deposit Fees
Free
0RAI

Fees Wallets

Compare Exchange Network Withdrawal Fees Trading Fees Coins Deposit Fees Min Withdrawal Withdrawal Limit
$0.0291598
0.01RAI
0.2% - 0.2% 963 Free
N/A
N/A
N/A
N/A
ERC20
$35.866562
12.3RAI
-0.05% - 0.2% 2823 Free
$71.733125
24.6RAI
$291,598.07
100000RAI
$50.186285
17.210774RAI
0.2% - 0.2% 1976 Free
$55.204912
18.931851RAI
N/A
N/A
ERC20
$128,895.09
44203RAI
0.2% - 0.2% 811 Free
$128,898.01
44204RAI
$145,799,036,119
50000000000RAI

Rai Reflex Index (RAI) Deposit & Withdrawal Fees

We searched and found 4 exchanges. Deposit and withdrawal fees Rai Reflex Index (RAI) are detected and compared by the exchange prices as follows:

- Exchange Yobit has the lowest withdrawal fee.  RAI withdrawal fees is ($0.0291598 - 0.01RAI) this withdrawal fee on the chain network is undefined . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount RAI is N/A and maximum is N/A

- Exchange Hotbit has the 2nd best withdrawal fee. RAI withdrawal fees is ($35.866562 - 12.3RAI) this withdrawal fee on the chain network is ERC20 . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount RAI is $71.733125 and maximum is $291,598.07

- Exchange Bilaxy has the 3rd best withdrawal fee. RAI withdrawal fees is ($50.186285 - 17.210774RAI) this withdrawal fee on the chain network is undefined . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount RAI is $55.204912 and maximum is N/A

FTX #1 Crypto Derivatives Exchange
NO Withdrawal Fees