XETA
Xeta Reality

XETA Price
$0.0026308
Minimum Withdrawal Fees
$0.3946241
150XETA
Maximum Withdrawal Fees
$0.3946241
150XETA
Deposit Fees
Free
0XETA

Fees

Compare Exchange Network Withdrawal Fees Trading Fees Coins Deposit Fees Min Withdrawal Withdrawal Limit
$0.3946241
150XETA
0.05% - 0.2% 1005 Free
N/A
N/A
$26.308273
10000XETA

Xeta Reality (XETA) Deposit & Withdrawal Fees

We searched and found 1 exchanges. Deposit and withdrawal fees Xeta Reality (XETA) are detected and compared by the exchange prices as follows:

- Exchange XT.COM has the lowest withdrawal fee.  XETA withdrawal fees is ($0.3946241 - 150XETA) this withdrawal fee on the chain network is undefined . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount XETA is N/A and maximum is $26.308273

FTX #1 Crypto Derivatives Exchange
NO Withdrawal Fees