ZER
Zero

ZER Price
$0.0193711
Minimum Withdrawal Fees
$0.0000000
0.0000023ZER
Maximum Withdrawal Fees
$0.0019371
0.1ZER
Deposit Fees
Free
0ZER

Fees

Compare Exchange Network Withdrawal Fees Trading Fees Coins Deposit Fees Min Withdrawal Withdrawal Limit
$0.0000000
0.0000023ZER
0.1% - 0.1% 555 Free
$0.0019371
0.1ZER
$193,711,275
10000000000ZER
$0.0019371
0.1ZER
0.2% - 0.2% 677 Free
$0.0019371
0.1ZER
N/A
N/A

Zero (ZER) Deposit & Withdrawal Fees

We searched and found 2 exchanges. Deposit and withdrawal fees Zero (ZER) are detected and compared by the exchange prices as follows:

- Exchange Crex24 has the lowest withdrawal fee.  ZER withdrawal fees is ($0.0000000 - 0.0000023ZER) this withdrawal fee on the chain network is undefined . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount ZER is $0.0019371 and maximum is $193,711,275

- Exchange CoinEx has the 2nd best withdrawal fee. ZER withdrawal fees is ($0.0019371 - 0.1ZER) this withdrawal fee on the chain network is undefined . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount ZER is $0.0019371 and maximum is N/A

FTX #1 Crypto Derivatives Exchange
NO Withdrawal Fees