ZOMFI
Zomfi

ZOMFI Price
$0.0036753
Minimum Withdrawal Fees
$0.2425687
66ZOMFI
Maximum Withdrawal Fees
$0.2425687
66ZOMFI
Deposit Fees
Free
0ZOMFI

Fees

Compare Exchange Network Withdrawal Fees Trading Fees Coins Deposit Fees Min Withdrawal Withdrawal Limit
BEP20(BSC)
$0.2425687
66ZOMFI
-0.05% - 0.2% 2857 Free
$0.4851374
132ZOMFI
$55,129.252
15000000ZOMFI

Zomfi (ZOMFI) Deposit & Withdrawal Fees

We searched and found 1 exchanges. Deposit and withdrawal fees Zomfi (ZOMFI) are detected and compared by the exchange prices as follows:

- Exchange Hotbit has the lowest withdrawal fee.  ZOMFI withdrawal fees is ($0.2425687 - 66ZOMFI) this withdrawal fee on the chain network is BEP20(BSC) . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount ZOMFI is $0.4851374 and maximum is $55,129.252

FTX Signup Bonus 500$
First 50 Eligible Users