DOFI
Doge Floki Coin

DOFI Price
$0.0000000
Minimum Withdrawal Fees
$0.0263599
10000000000DOFI
Maximum Withdrawal Fees
$0.0408578
15500000000DOFI
Deposit Fees
Free
0DOFI

Fees

Compare Exchange Network Withdrawal Fees Trading Fees Coins Deposit Fees Min Withdrawal Withdrawal Limit
$0.0263599
10000000000DOFI
0.05% - 0.2% 919 Free
N/A
N/A
$16,870.308
6400000000000000DOFI
BEP20(BSC)
$0.0408578
15500000000DOFI
-0.05% - 0.2% 2779 Free
$0.0817156
31000000000DOFI
$10,543.942
4E+15DOFI

Doge Floki Coin (DOFI) Deposit & Withdrawal Fees

We searched and found 2 exchanges. Deposit and withdrawal fees Doge Floki Coin (DOFI) are detected and compared by the exchange prices as follows:

- Exchange XT.COM has the lowest withdrawal fee.  DOFI withdrawal fees is ($0.0263599 - 10000000000DOFI) this withdrawal fee on the chain network is undefined . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount DOFI is N/A and maximum is $16,870.308

- Exchange Hotbit has the 2nd best withdrawal fee. DOFI withdrawal fees is ($0.0408578 - 15500000000DOFI) this withdrawal fee on the chain network is BEP20(BSC) . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount DOFI is $0.0817156 and maximum is $10,543.942

FTX #1 Crypto Derivatives Exchange
NO Withdrawal Fees